Tietosuoja

 

Käsittelemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja tallennamme tietoja vain asiakaspalvelumme edellyttämiin rekistereihin.

Joroisten seurakunta tallentaa toimintaan osallistuvista henkilöistä tarpeellisia tietoja seurakunnan henkilörekistereihin. Henkilörekistereiden tietoja käytetään henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita.

Omien tietojen tarkastaminen

Rekisteröity voi jättää omien henkilötietojensa tarkastus-, oikaisu- tai poistopyynnön asioimalla Taloustoimistossa (Joroistentie 3A, 79600 JOROINEN). Taloustoimisto on avoinna arkisin klo 9–13.

Tietosuojan yhteyshenkilö

Talouspäällikkö Joonas Tolvanen 
Joroistentie 3A, 79600 JOROINEN
+ 358 40 849 5776 

Tietosuojavastaava

Itä-Suomen it-aluekeskus
Tietosuojavastaava Marko Torvinen
Suokatu 22, 70100 KUOPIO / PL 1064, 70101 KUOPIO
040 484 8222, tietosuojavastaava.iita@evl.fi

 

Tietosuojaselosteet

Tietosuojaseloste on kunkin yksittäisen rekisterin tietosisältöä, tietojen käsittelyn oikeusperusteita ja käyttötarkoituksia kuvaava dokumentti. Tietosuojaselosteisiin sisältyy toimintaohje rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi. Ohessa ovat asiakaskäytössä käytettävien henkilörekisteriemme tietosuojaselosteet.

 

Diakoniatyö 

Hautaustoimi 

Henkilöstöhallinto

Kiinteistöhallinto 

 

Lisätietoja tietosuojasta