Lähetystyö

Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn. Lähetyskäsky ei ole kehotus vaan se on jokaiselle kristitylle annettu tehtävä.

 

Kaste- ja lähetyskäsky

"Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.""

Matteus 28:18-20