Virkatodistukset ja sukuselvitykset

Joroisten kirkkoherranvirastosta voi tilata virkatodistuksia sukuselvityksineen
tämänhetkisistä ja aiemmista jäsenistä siltä ajalta, kun he ovat olleet kirjoilla
Joroisten seurakunnassa.

Virkatodistuksen voi tilata puhelimitse numerosta 040 531 9707
tai sähköpostilla joroisten.seurakunta@evl.fi.
Älä lähetä henkilötunnuksia sähköpostissa.

Tilattaessa on ilmoitettava:

päähenkilöstä etunimet, sukunimet, syntymäaika ja -paikka
mahdolliset tiedossa olevat muuttoajat
tilaajan nimet ja osoitetiedot puhelinnumeroineen
todistuksen käyttötarkoitus, esim. perunkirjoitus, perinnöstä luopuminen jne.

Virkatodistuksen toimitusaika on noin viikko.

 

Virkatodistuksista perittävät maksut:

Maksuttomat todistukset:
Kirjuri-jäsentietojärjestelmästä tulostettu virkatodistus,
joka koskee seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja (ns. elää-todistus) on maksuton.

Kahdeksan euroa maksavat todistukset:
Virkatodistus,
joka koskee henkilön muuttotietoja, avioliittotietoja, aviopuolison, lasten tai vanhempien tietoja,
joka laaditaan manuaalisesti
ja jonka tiedot pohjautuvat Kirjurin-jäsentietojärjestelmään ja/tai perhelehtiin.

Kolmekymmentä euroa maksavat todistukset:
Virkatodistus,
joka koskee henkilön muuttotietoja, avioliittotietoja, aviopuolison, lasten tai vanhempien tietoja,
joka laaditaan manuaalisesti
ja jonka tiedot pohjautuvat kirjamuotoisiin kirkonkirjoihin.

Jos kirjamuotoisista kirkonkirjoista haetaan kuitenkin vain yksi tapahtumatieto,
kuten esimerkiksi avioliitto- tai kuolintieto, todistus maksaa 9 euroa.

 

Toimitusmaksu

Maksullisen todistuksen lähettämisestä peritään toimitusmaksua 5,50 €.
Jos todistus lähetetään ulkomaille, lisätään kustannuksiin posti- ja pankkipalvelumaksut.
Jos todistus ja lasku lähetetään eri osoitteisiin, veloitetaan toimitusmaksun lisäksi erillinen
5,50 € lähettämismaksu; yhteensä siis 11 €.
Jos laskuttaja joutuu lähettämään maksukehoituksen, siitä peritään 5 €.

 

Kirkkohallitus päättää kirkkolain mukaan kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta
perittävistä maksuista.
Kirkkohallituksen yleiskirje no 9/2017.