Hautojen hoito

Haudan hoidosta vastaa haudan haltija. Haltija voi tehdä hoidosta sopimuksen seurakunnan ylläpitämän hautainhoitorahaston kanssa joko hoitokaudeksi ( yhdeksi kesäksi ) kerrallaan tai 5 vuodeksi tai 10 vuodeksi. Yhden hoitokauden kestävän haudanhoitosopimuksen päätyttyä seurakunta lähettää uuden tarjouksen haudan hoidosta. Hoito jatkuu maksamalla tarjouslasku. 

Haudanhoitosopimukset tehdään kirkkoherranvirastossa aukioloaikojen puitteissa, Joroistentie 3 A, puh. 040 531 9707 tai joroisten.seurakunta(a)evl.fi tai alla olevan oheisen lomakkeen kautta! 

Voit pyytää tarjouksen haudanhoidosta tästä.Linkki avautuu uudessa välilehdessä (linkki avataan jälleen tammikuussa 2023) 

Tästä näet kyselyn tietosuojalomakkeen. Linkki avautuu uudessa välilehdessä

 

Vuodelle 2023 hoitosopimuksia tehdään ajalla  1.2. - 17.5.2023. 

Kirkkoherranvirasto palvelee ma-ke klo 9.00 - 12.00.

 

Haudan hallinta

Hautapaikka voidaan varata ainoastaan kuolemantapauksen yhteydessä.
Varaus tehdään Joroisten seurakunnan kirkkoherranvirastossa, Joroistentie 3 A, puh. 040 531 9707.

Hautaoikeuden haltija edustaa vainajan oikeudenomistajia ja myös niitä, jotka voivat tulla hautaan haudatuksi. Hautaoikeuden haltija vastaa haudan hoidosta, päättää haudalle sijoitettavasta muistomerkistä sekä käyttää puhevaltaa hautaa koskevissa asioissa.

Hautaoikeuden haltijasta ja siitä keitä hautaan voidaan haudata, sovitaan hautaa luovutettaessa. Jos sopimusta ei ole tehty vuoden kuluessa haudan luovutuspäivästä tai jos tehtyä sopimusta ei voida olosuhteiden muuttumisen johdosta noudattaa, hautaoikeuden haltijaksi tulee vainajan leski tai, milloin leskeä ei ole taikka hänkin on kuollut, ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan lähimmät perilliset. Jos heitä on useita, heidän on valittava hautaoikeuden haltija edustamaan heitä hautaa koskevissa asioissa. Hautaoikeuden uudesta haltijasta on ilmoitettava hautaustoimesta vastaavalle seurakunnan viranomaiselle.

Jos ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan lähimmät perilliset eivät ole voineet sopia hautaoikeuden uudesta haltijasta, kirkkoneuvosto voi määrätä hautaoikeuden haltijan ja antaa etusijan paikkakunnalla asuvalle tai sille, joka on huolehtinut haudan hoidosta.

(KL 17, § 3)

 

Hautaoikeudesta luopuminen

Kirkkolaki 17 luku 2§:
Oikeus hautaan luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä. Samalla hautaoikeus voidaan luovuttaa myös vainajan omaisille. Hautaoikeuden haltija voi luovuttaa tämän oikeuden vain seurakunnalle. Hautaoikeudesta luovutaan vastikkeetta. 

Voit jättää hautaoikeuden hallinnasta luopumisen lomakkeen tästä

Tietosuojalomakkeen löydät tästä