Hautojen hoito

Haudan hoidosta vastaavat omaiset itse tai sen voi antaa seurakunnan ylläpitämän hautainhoitorahaston tehtäväksi. 

Haudanhoitosopimuksia kesälle 2024 tehdään 30.4. 2024 saakka


•    Hautojen hoito sisältää kukkatilan kunnostamisen, kukkien hankinnan, istutuksen, hoidon ja kastelun sekä hauta-alueen hoidon kesäkauden ajan.
•    Hoitosopimuksen voi tehdä vuodeksi, 5 vuodeksi tai 10 vuodeksi kerrallaan ja hinta määräytyy aina haudan leveyden mukaan.
•    Hoitosopimus koskee vain seurakunnan istuttamia kukkia, joten omia lisäkukkia ei haudoille voi kesäkauden aikana istuttaa. Leikkokukkia hoitohaudoille voi tuoda.  
•    Kesäkukkana on mukulabegonia. Kukkien istutus alkaa säästä riippuen kesäkuun alkupuolella ja tehdään loppuun juhannukseen mennessä.
•    Hautamuistomerkin oikaisu ei sisälly hoitomaksuun. Hautakiven oikaisun voi tilata kirkkoherranvirastosta.
•    Haudalle ei ole mahdollista ottaa pelkkää kasteluhoitoa. 
•    Omaiset voivat tuoda haudalle ennen kasvukauden alkua kevätkukkia, jotka sitten poistetaan kesähoitotöiden alkaessa. Kesäkukat poistetaan syyskunnostuksessa, jonka jälkeen omaiset voivat tuoda haudalle syksykukkia. 

Hautojen hoitohinnasto 2024 Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Haudanhoitosopimuksen sopimusehdotLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Haudanhoitopalvelun tilaukset

Haudanhoitosopimukset tehdään kirkkoherranvirastossa, Joroistentie 3A. Voit ottaa yhteyttä puhelimitse 040 531 9707 tai sähköpostilla  joroisten.seurakunta@evl.fi

Voit tilata haudanhoitosopimuksen tästä.Linkki avautuu uudessa välilehdessä  

Kirkkoherranvirasto palvelee ma-ke klo 9-12, torstaisin ja perjantaisin suljettu.

 

Haudan hallinta

Hautapaikka voidaan varata ainoastaan kuolemantapauksen yhteydessä.
Varaus tehdään Joroisten seurakunnan kirkkoherranvirastossa, Joroistentie 3 A, puh. 040 531 9707.

Hautaoikeuden haltija edustaa vainajan oikeudenomistajia ja myös niitä, jotka voivat tulla hautaan haudatuksi. Hautaoikeuden haltija vastaa haudan hoidosta, päättää haudalle sijoitettavasta muistomerkistä sekä käyttää puhevaltaa hautaa koskevissa asioissa.

Hautaoikeuden haltijasta ja siitä keitä hautaan voidaan haudata, sovitaan hautaa luovutettaessa. Jos sopimusta ei ole tehty vuoden kuluessa haudan luovutuspäivästä tai jos tehtyä sopimusta ei voida olosuhteiden muuttumisen johdosta noudattaa, hautaoikeuden haltijaksi tulee vainajan leski tai, milloin leskeä ei ole taikka hänkin on kuollut, ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan lähimmät perilliset. Jos heitä on useita, heidän on valittava hautaoikeuden haltija edustamaan heitä hautaa koskevissa asioissa. Hautaoikeuden uudesta haltijasta on ilmoitettava hautaustoimesta vastaavalle seurakunnan viranomaiselle.

Jos ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan lähimmät perilliset eivät ole voineet sopia hautaoikeuden uudesta haltijasta, kirkkoneuvosto voi määrätä hautaoikeuden haltijan ja antaa etusijan paikkakunnalla asuvalle tai sille, joka on huolehtinut haudan hoidosta.

(KL 17, § 3)

 

Hautaoikeudesta luopuminen

Kirkkolaki 17 luku 2§:
Oikeus hautaan luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä. Samalla hautaoikeus voidaan luovuttaa myös vainajan omaisille. Hautaoikeuden haltija voi luovuttaa tämän oikeuden vain seurakunnalle. Hautaoikeudesta luovutaan vastikkeetta. 

Voit jättää Hautaoikeuden hallinnan luovuttaminen -lomakkeen kirkkoherranvirastoon.