Joroisten seurakunnan vastuuryhmät

Vastuuryhmät ovat ideoivia ja asioita valmistelevia työryhmiä, joiden koollekutsujina toimivat työntekijät. Vastuuryhmiin on nimetty koollekutsuja, kaksi luottamushenkilöä ja työntekijäjäsenet. Vastuuryhmät ovat kaikille avoimia ja toiveena onkin, että mahdollisimman moni seurakuntalainen tulisi yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan seurakunnan työstä.

 

Aikuistyön vastuuryhmä 2023-2026

koollekutsuja: kappalainen Maija Voutilainen
muut työntekijät: kirkkoherra Anu Ylitolonen
luottamushenkilöt: Sari Järn ja Marja-Leena Suhonen

Diakonian ja lähetyksen vastuuryhmä 2023-2026

koollekutsuja: diakoniatyöntekijä Maria Ruskavaara
muut työntekijät: kirkkoherra Anu Ylitolonen
luottamushenkilöt: Anita Nummi ja Hilkka Ullah

Jumalanpalveluselämän ja musiikkityön vastuuryhmä 2023-2026

koollekutsuja: kirkkoherra Anu Ylitolonen
muut työntekijät: kanttori Riikka Leppänen, kappalainen Maija Voutilainen
luottamushenkilöt: Riina Albrecht ja Olli Tuovinen

Kasvatuksen vastuuryhmä 2023-2026

koollekutsuja: vastaava lastenohjaaja Nina-Erika Änkiläinen
muut työntekijät: nuorisotyönohjaaja Pirjo Boman ja kappalainen Maija Voutilainen
luottamushenkilöt: Heidi Aholainen ja Anna-Maija Hintikka