Taloudellinen avustaminen

  • Diakonian apu on ensisijaisesti henkistä ja hengellistä tukea eli keskustelua ja sielunhoitoa.
  • Taloudellinen avustaminen on osa kokonaisvaltaista kohtaamista, ei erillistä vain rahaa tai ruokaa käsittelevää toimintaa.
  • Tuki on pääsääntöisesti tilapäistä ja kertaluonteista avustamista kriisitilanteissa.
  • Vastuu perustoimeentulosta kuuluu lakisääteisesti yhteiskunnalle.
  • Avustusta ei myönnetä päihtyneelle henkilölle, eikä tilanteessa, jossa avuntarve on jatkuvaa tai toistuvaa eikä ole oletettavissa, että avustamisesta on selkeää tilannetta parantavaa vaikutusta.

Kun haet taloudellista avustusta

  • Varaa aika diakoniatyöntekijälle.
  • Ota mukaasi sovittuun tapaamiseen viimeisin toimeentulotukipäätös, tai jos sitä ei ole, tositteet tuloistasi ja menoistasi (perheellisiltä koko perheen osalta).

 

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta auttaa silloin, kun omat taloustaidot eivät enää riitä, mutta halua oman elämän asioiden kuntoonsaattamiseen löytyy. Vuoden 2019 alussa talous- ja velkaneuvonta on siirtynyt oikeusaputoimistojen järjestettäväksi. Voit vapaasti valita, mihin oikeusaputoimistoon otat yhteyttä. Lisää talous- ja velkaneuvonnasta voit lukea täältä.

 

Hankalissa talousasioissa ohjausta antaa myös Varkauden kaupungin talousneuvola. Siellä annettu neuvonta on luottamuksellista ja maksutonta. Asioiminen nimettömänä on mahdollista.