Hautajaiset

"Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta huonetta – enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan." (Joh. 14:1-2)

Läheisen menettäminen on pysäyttävä kokemus. Vaikka olisi ollut tiedossa, ettei aikaa ole paljoa jäljellä, kuolema koskettaa ja pysäyttää silti. Hautajaiset tarjoavat mahdollisuuden jättää poisnukkuneelle rakkaalle viimeiset jäähyväiset. Kristittyinä jäämme odottamaan edesmenneiden rakkaittemme jälleennäkemistä taivaan kodissa.

Hautajaiset jakautuvat kahteen osaan – siunaukseen ja muistotilaisuuteen. Siunaus järjestetään tavallisesti kappelissa, tosin se on mahdollista toimittaa myös haudalla, jos sää sen sallii. Muistotilaisuus on omaisten järjestämä tilaisuus, jonka voi pitää seurakunnan tiloissa, kotona tai muussa omaisten hyväksi katsomassa paikassa.

Joroisten seurakunnassa hautajaisia järjestetään tavallisimmin perjantaisin ja lauantaisin. Tarvittaessa myös muut päivät tulevat kyseeseen, esimerkiksi saattojoukon ollessa pieni. Sopivasta ajankohdasta voi neuvotella, kun varaa hautajaisia kirkkoherranvirastosta. Kappelissa siunaukseen varataan yleensä tunti. Mikäli saattojoukko on suuri, kahdeksankymmentä henkilöä tai enemmän, on asiasta hyvä mainita varausta tehdessä, jotta siunaukseen voidaan tarpeen mukaan varata enemmän aikaa.

Hautajaisia varatessa selviää myös siunaava pappi. Hän on omaisiin yhteydessä ja sopii ajan siunauskeskustelulle. Tapaamisessa puhutaan hautajaisten käytännönjärjestelyistä ja vainajan elämästä. Siunauskeskustelun yhteydessä sovitaan lisäksi siunauksen virsistä ja muusta musiikista. Mikäli omaisilla on musiikin suhteen erityistoiveita, heidän on syytä olla niiden tiimoilta yhteydessä kanttoriin.

Seurakunta pyrkii tukemaan surun kohdanneita. Erilaisia sururyhmiä on tarjolla säännöllisesti. Halutessaan voi hautajaisten jälkeenkin ottaa yhteyttä seurakunnan työntekijään ja sopia juttutuokion hänen kanssaan.

HAUTAJAISTEN MUSIIKISTA

 

Musiikilla on tärkeä osa hautaan siunaamisessa ja muistotilaisuudessa. Musiikki voi lohduttaa ja antaa toivoa. Hautaan siunaamisen musiikin valinnassa tulisi huomioida toimituksen jumalanpalvelusluonne ja musiikista on hyvä keskustella kanttorin kanssa etukäteen. Listassa olevat virret ja urkukappaleet ovat esimerkkejä siunaustilaisuuden musiikeista. Jos listasta ei löydy mieleistä musiikkia tai tarvitsette musiikin valinnassa apua, olkaa yhteydessä seurakunnan kanttoriin.

 

Virret

Kirkollisessa hautaan siunaamisessa lauletaan yleensä 1-3 virttä. ”Hautaus”-osaston virret ovat 242-249 ja ”Kuolema ja iankaikkisuus”-osaston virret ovat 604-632. Hautajaisissa käytetään usein virsiä myös osastoista ”Jumalan varjelus ja johdatus” (374-397) sekä ”Aamu ja ilta” (532-566).

Lisäksi virsikirjan liiteosassa on uusia hautausvirsiä (825-829). Virsikirjan lisävihkosta löytyy myös hautajaisiin sopivia virsiä (970, 971, 924, 928, 932). 

Muita hautaan siunaamiseen sopivia virsiä:

30 Maa on niin kaunis

301 Kirkasta, oi Kristus meille

338 Päivä vain ja hetki kerrallansa

341 Kiitos sulle Jumalani

361 Koska valaissee kointähtönen

464 Kuin oksat vihannoivat 

490 Mä silmät luon ylös taivaaseen 

498 Nyt kulkee halki korpimaan

499 Jumalan kämmenellä 

517 Herra, kädelläsi 

531 Lähtöhetken lähetessä

600 Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan

 

Urkumusiikki

Siunaustilaisuuden alussa ja lopussa on tavallisesti urkumusiikkia. Esimerkkejä siunaustilaisuuden urkukappaleista:

T. Albinoni                         Adagio

J.S.Bach                              Air (orkesterisarjasta nro 3, D-duuri)

F. Chopin                           Preludi c-molli

G. F. Händel                       Largo

O. Lindberg                        Vanha virsi Taalainmaalta

A. Vivaldi                            Largo

A. Järnefelt                         Kehtolaulu (Berceuse)

C. Franck                            Interlude Es-duuri

J. Sibelius                           Surusoitto

J. Rheinberger                   Trio nro 1 Op.49

 

Siunaustilaisuuden muu musiikki

Siunaustilaisuudessa voi olla lisäksi kanttorin tai omaisten ja ystävien esittämää laulu- ja soitinmusiikkia.

 

Haudalla 

Kukkien laskun jälkeen haudalla voidaan laulaa esimerkiksi virsi 377 ”Sun haltuus, rakas Isäni” tai virsi 30 ”Maa on niin kaunis”.

Jos hauta luodaan umpeen, sen aikana voi laulaa virsiä (kts. kohdasta "Virret").

 

Muistotilaisuuden musiikki

Muistotilaisuuteen ei ole virallista kaavaa. Muistotilaisuudessa voidaan laulaa virsiä ja/tai hengellisiä lauluja sekä muita lauluja. Se on myös luonteva paikka omaisten ja ystävien musiikkiesityksille. Seurakunnan kanttori osallistuu - aina kun vain mahdollista ja omaiset niin toivovat - muistotilaisuuksiin. Kanttori voi huolehtia tilaisuuden musiikista. Tällöin virsistä tai musiikista on hyvä sopia etukäteen.

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Hautajaisjärjestelyt

Hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakunnan työntekijät ovat apuna. Voit olla yhteydessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus tarjoavat läheisille mahdollisuuden yhteiseen surutyöhön.

Hautaan siunaaminen

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys