Häät

Jumala on antanut avioliiton lahjaksi miehelle ja naiselle. Kirkollisen avioliittoon vihkimisen edellytyksenä on, että molemmat kuuluvat evankelis-luterilaiseen kirkkoon, tai että toinen on kirkon jäsen ja toinen kuuluu muuhun kristilliseen uskontokuntaan.
Ennen vihkimistä avioliittoon aikovien on tehtävä avioliittoesteiden tutkimuspyyntö (aiemmin kuulutukset) jomman kumman kihlakumppanin kotiseurakunnan kirkkoherranvirastossa. Avioliiton esteiden tutkinta on mahdollista tilata myös sähköisesti täältäLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Kirkkoherranvirastossa sovitaan myös vihkipaikasta ja vihkivästä papista.

Vihkitilaisuus on jumalanpalvelus, jossa pyydetään avioliitolle Jumalan siunausta. Vihkimisen musiikkivalinnoista sovitaan kanttorin kanssa.

 

Musiikki vihkitilaisuudessa

Toiveena on, että vihkiparit ottaisivat mahdollisimman hyvissä ajoin yhteyttä häämusiikin valinnassa suoraan tilaisuudessa toimivaan kanttoriin. Tällöin on mahdollista parhaiten huomioida vihkiparin toiveet vihkitilaisuuden musiikin suhteen. Kanttori vastaa vihkitilaisuudessa urkumusiikin soitosta sekä virren/virsien säestyksestä.

Mahdollisesta laulumusiikista ja säestyksistä sovitaan aina erikseen.

Vihkitilaisuuden musiikkia valittaessa on tärkeää huomioida tilaisuuden jumalanpalvelusluonne.

Virret

Vihkitilaisuudessa lauletaan yksi tai useampia virsiä. Vihkivirsiä löytyy virsikirjasta virsistä 238-241 ja virsikirjan liiteosan virsistä 816-824, mutta virren voi valita mistä tahansa virsikirjan muustakin osasta. Kirkkovuoden kulku ja vuodenajat kannattaa ottaa huomioon virsiä valitessa. Kanttori ja vihkivä pappi auttavat virsien valinnassa.

Sähköiseen virsikirjaan voit tutustua täälläLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

 

Häämarssit 

Alta löydät muutamia esimerkkejä vihkimisen alku- ja loppumusiikeiksi.

 

Erkki Melartin: Juhlamarssi näytelmästä Prinsessa Ruusunen

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Häämarssi näytelmästä Kesäyön unelma

Toivo Kuula: Häämarssi

Edward Elgar: Land of Hope and Glory (Maa tulevaisuuden) sarjasta Pomp and Circumstance

Jeremiah Clarke: A Trumpet Voluntary 

Richard Wagner: Häämarssi oopperasta Lohengrin

J.S.Bach: Preludi C-duuri

Giuseppe Verdi: Juhlamarssi oopperasta Aida

Marko Hakanpää: Trumpettisävelmä 

Muu musiikki

Vihkitoimitukseen voi sisältyä virsien ja häämarssien lisäksi myös muidenkin esittämää musiikkia. Musiikkiesitys voi olla esimerkiksi hengellinen laulu tai instrumentaalikappale.

Ylimääräisestä musiikkiesityksestä sovitaan aina etukäteen kanttorin ja papin kanssa.

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku