Häät

Jumala on antanut avioliiton lahjaksi miehelle ja naiselle. Kirkollisen avioliittoon vihkimisen edellytyksenä on, että molemmat kuuluvat evankelis-luterilaiseen kirkkoon, tai että toinen on kirkon jäsen ja toinen kuuluu muuhun kristilliseen uskontokuntaan.
Ennen vihkimistä avioliittoon aikovien on tehtävä avioliittoesteiden tutkimuspyyntö (aiemmin kuulutukset) jomman kumman kihlakumppanin kotiseurakunnan kirkkoherranvirastossa. Avioliiton esteiden tutkinta on mahdollista tilata myös sähköisesti täältä.

Kirkkoherranvirastossa sovitaan myös vihkipaikasta ja vihkivästä papista.

Vihkitilaisuus on jumalanpalvelus, jossa pyydetään avioliitolle Jumalan siunausta. Vihkimisen musiikkivalinnoista sovitaan kanttorin kanssa.

 

Musiikki vihkitilaisuudessa

Virret

Vihkitilaisuudessa lauletaan yksi tai useampia virsiä. Vihkivirsiä löytyy virsikirjasta virsistä 238-241 ja virsikirjan liiteosan virsistä 816-824, mutta virren voi valita mistä tahansa virsikirjan muustakin osasta. Kirkkovuoden kulku ja vuodenajat kannattaa ottaa huomioon virsiä valitessa. Kanttori ja vihkivä pappi auttavat virsien valinnassa.

Sähköiseen virsikirjaan voit tutustua täällä.

 

Häämarssit

Vihkipari astelee alttarille ja lopuksi kirkosta ulos (urku)musiikin soidessa. Tavallisimmin käytettyjä häämarsseja ovat:

Erkki Melartin: Juhlamarssi näytelmästä Prinsessa Ruusunen

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Häämarssi näytelmästä Kesäyön unelma

Toivo Kuula: Häämarssi

Edward Elgar: Land of Hope and Glory (Maa tulevaisuuden) sarjasta Pomp and Circumstance

Jeremiah Clarke: A Trumpet Voluntary (aiemmin Henry Purcellin nimissä)

Richard Wagner: Häämarssi oopperasta Lohengrin

J.S.Bach: Preludi C-duuri

J.S.Bach: Preludi F-duuri

Giuseppe Verdi: Juhlamarssi oopperasta Aida

 

Kaikesta vihkimiseen liittyvästä musiikista tulee olla ajoissa yhteyksissä kanttorin kanssa. Nuottien hankkiminen ja kappaleiden opettelu voivat viedä yllättävän kauan. On myös hyvä miettiä muita vaihtoehtoja varalle, mikäli ykköstoiveet eivät olekaan toteutettavissa.