Opiskelija-avustusten myöntämisperiaatteet Joroisten seurakunnassa

Taloudelliset opiskelija-avustukset myöntää kirkkoneuvosto.
Opiskelija-avustuksia varten varataan vuosittain määräraha talousarvioon. Yhdelle hakijalle myönnetään avustusta enintään 250 €.
Avustuksia myönnetään opiskelijoille, jotka opiskelevat kristillisessä tai kirkon työhön valmistavassa oppilaitoksessa ja

      a) jotka ovat kirjoilla Joroisten ev.lut. seurakunnassa

      tai

      b) jotka ovat kotoisin Joroisista (syntyneet tai käyneet koulua Joroisissa).

Anomukset osoitetaan kirjallisena kirkkoneuvostolle syys-marraskuun aikana. Anomuksen liitteenä tulee olla oppilaitoksen antama opiskelijatodistus, josta käy ilmi, että anoja on oppilaitoksessa kirjoilla oleva opiskelija.
Samalle henkilölle ei myönnetä avustusta kuin yhden kerran.

Hyväksytty kirkkoneuvostossa 24.4.2012, 100 §.