Jorois kyrka

Kyrkorna förr och nu

Träkyrkan i Jorois är en av de få kyrkorna i Savolax som har bevarats ända från slutet av 1700-talet. Jorois församling grundades år 1631 av delar från Rantasalmis och Jockas församlingar. Den första kyrkan byggdes år 1686 och där rymdes c:a 450 personer. Redan tidigare har det förmodligen funnits ett kapell i byn Kerisalo för där finns ortsnamn såsom Kirkkokangas (”Kyrkmo”) och Papinpelto (”Prästsåker”). Den nuvarande kyrkan byggdes 1792-1793. De slutgiltiga ritningarna gjordes i Stockholm men de följdes inte noga under bygget. Korskyrkan som rymmer c:a 1000 personer har lika långa korsarmar. Kyrkans grundplan är format i ämbetsstil från 1700-talets slut. Sakristian ligger bakom altaret i ändan av korsarmen. Framför varje korsarm finns en liten farstu.

 

Predikstolen

Predikstolen härstammar från den före detta kyrkans tid från år 1701 och spegeldjupningarna vid dess sidor är decorerade med apostlabilder.  Ovanför predikstolen finns ett sjukantigt ljudtak där det hänger en duva som symbol för den heliga Anden. Timglaset på predikstolskanten har tillverkats i Stockholm 1765.

 

Sakristian

I Sakristian kan man se en altartavla som donerades av församlingens tredje kyrkoherde Tuomas Laurinpoika Iskanius år 1667. Altartavlan föreställer den korsfäste Jesus. I Sakristian befinner sig också bilder av församlingens tidigare präster och vigselryan dvs. brudmattan. Takkronorna i sakristian härstammar från församlingens gamla prästgård.

 

Altartavlan

Altartavlan är målad av den kända konstnären från Savolax, Pekka Halonen, år 1901. Tavlan med påskmotiv heter ”Jesus väcker lärjungar”.

 

Takkronorna

Den främsta takkronan som är från år 1698 har skänkts  av Nils Grotenfelt från Järvikylä herrgård. De övriga stora kronorna är också donationer.

 

Golvplankorna

Kyrkans golvplankor härstammar från den före detta kyrkan. Framför barnens kyrkohörn ligger en golvplanka som har årtalet 1686 stansat på sig.

 

Mässhakarna

Jorois församlings gamla mässhakar finns i vitrinen i flygeln mot klockstapeln. Den äldsta av mässhakarna är från första hälften av 1700-talet, de andra är från åren 1751 och 1842.

 

Orgeln

Den första orgeln anskaffades år 1895 och den var 16-stämmig. Den nuvarande pneumatiska elektriska orgeln är från år 1955 och kommer från orgelfabriken i Kangasala. Den har  30 självständiga och två flyttbara skalor.

 

Barnens kyrkohörn

Barnens kyrkohörn som ligger i flygeln mot servicehuset togs i bruk den första söndagen i advent 2014. Barnens kyrkohörn är avsedd för de minsta kyrkogäster som den bjuder på syssla under gudstjänster och kyrkliga handlingar för. I hörnet finns också kyrkokassar som barnen kan låna till bänken.

 

Dopträdet

Dopträdet togs i bruk i Jorois församling den 1 januari 2015. Varje ny församlingsmedlem som döpts i Jorois får sitt namn på ett löv i trädet. Löven töms årligen. Dopträdet påminner om att var och en har sin plats i Kristi församling. Duvan i dopträdet är meddelande om den helige Anden som lovas för alla döpta. Dopträdet är konstruerat och tillverkat av artesan Kaisu Turunen.

 

Renoveringarna

Det har utförts många olika reparations- och renoveringsarbeten i Jorois kyrka. I slutet av 1800-talet gjordes ombyggnadsarbeten enligt arkitekt Leander Ikonens planer. Renoveringen på 1930-talet planerades av arkitekten Juhani Viiste och utfördes delvis återställande. Kyrkan renoverades grundligt 1975 planlagd av arkitekten Antti Eskelinen och Museiverket. Då

värmeisolerades vinden, utfördes inomhusmålning, renoverades sakristian och anskaffades ljudanläggningen. Kyrkan målades 2008 och taket renoverades 2010. År 2015 gjordes förbättningar av inomhusmålning.