Klockstapeln

Klockstapeln byggdes 1772. Den nuvarande klockstapeln är den tredje i ordningen. I klockstapeln finns två klockor som levererades från Tammerfors år 1947.  På klockorna står skrivet ”Kalla med din klang till Herrens tempel”.