Uutislistaukseen

Joroisten seurakunnassa avoinna talouspäällikön virka

3.4.2020 10.17

Joroisten seurakunta etsii talouspäällikköä vakinaiseen virkaan.

Viran kelpoisuusehtona on vähintään kaupallisen alan opistoasteinen tutkinto tai muu vastaava virkaan soveltuva tutkinto ja riittävä perehtyneisyys talouteen, sekä seurakuntahallinnon tuntemus.
Talouspäällikön tehtävänä on johtaa ja valvoa seurakunnan taloutta, sekä toimia kiinteistö- ja hautausmaatyöntekijöiden esimiehenä, sekä toimia palkka-asiamiehenä ja työsuojelupäällikkönä.
Pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelusta vastaaminen, palkka- ja henkilöstöhallinto, hautatoimeen ja kiinteistöjen ylläpitoon kuuluvien tehtävien hoitaminen, valmistelu-, esittely-, sihteeri- ja toimeenpanotehtävät hallintoelimissä.
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kirkon tehtävän ja seurakuntatyön tuntemusta.

Viran palkkaus määräytyy kirkon ylimmän johdon palkkausjärjestelmän J 10 -hinnoitteluryhmän mukaisesti. Virkaan valittavan tulee olla Suomen ev.lut. kirkon jäsen ja hänen tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydestään.
Virka täytetään 1.7.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Koeaika on 6 kuukautta.
Hakemukset on osoitettava Joroisten seurakunnan kirkkoneuvostolle 15.4.2020 klo 14 mennessä osoitteeseen Joroisten seurakunta, Joroistentie 3A, 79600 Joroinen tai sähköpostitse anu.ylitolonen@evl.fi.

Haastattelut pidetään erikseen sovittuna ajankohtana. 

Lisätietoja antaa kirkkoherra Anu Ylitolonen puh. 040 836 9571 ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tuomo Hytönen puh. 0400 951 070.