Uutislistaukseen

Joroisten seurakunnan tilinpäätöstietoja 2023

Joroisten seurakunnan kirkkoneuvosto on käsitellyt seurakunnan tilinpäätöksen 26.3.2024 kokouksessaan.

Joroisten seurakunnan tilinpäätöstietoja 2023
Joroisten seurakunnan tilikauden tulos on 183 584,90 euroa ylijäämäinen. Poistoerokirjauksen 4 470,19 euron jälkeen tilikauden ylijäämä on 188 055,09 euroa.
Toimintatuotot olivat 369 762,94 euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 91,4%. Suuri kasvu johtuu mm. edellisvuoden puunmyyntituottojen tuloutumisesta vuoden 2023 puolella. 
Toimintakulut olivat 1 147 448,18 euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 11,58%. 
Kirkollisverojen tuotto oli 963 955,84 euroa, mikä on 89 896,94 euroa enemmän kuin vuonna 2022. 
Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 66,00%. Valtionrahoitusta saatiin 93 744,96 euroa, mikä on 6,5% kokonaistuotoista. Verotuskuluja maksettiin 12 232,20 euroa ja kirkon keskusrahastomaksuja 75 696,00 euroa. Rahoitustuotot olivat 23 679,55 euroa. 
Henkilöstökulujen osuus verotuloista oli 65,19%.
Vuosikatetta kertyi 215 766,91 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 32 182,01 euroa. 
Seurakunnan rahavarat kasvoivat 156 097,17 eurolla ja olivat vuoden lopussa yhteensä 1,466 miljoonaa euroa.
Seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden lopussa 3320, laskua 51 jäsentä. Jäsenmäärä laski edellisestä vuodesta 1,5 %. 
Vuonna 2023 järjestettiin 1137 tilaisuutta ja kohtaamista, joihin osallistujia oli 34 374. Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat hyvin.
Seurakunnassa ei toteudu kriisiytyvän seurakunnan mittarit.

Joroisten seurakunnan jäsentietoja 2023
Jäsenmäärä 3320.
Seurakunnan jäsenmäärä pieneni 51 jäsenellä, mikä oli 1,5%. Tämä oli pienin jäsenmäärän pudotus kuluneen viiden vuoden aikana.
Jäsenmäärän vähenemisen syitä on syntyneiden pieni määrä, kuolleiden suuri määrä ja seurakunnasta eroaminen.
72,32% joroislaisista kuuluu Joroisten ev.lut. seurakuntaan.
Kastettuja 20, syntyneistä 80% kastettiin
Kuolleita 68.
Seurakuntaan liittyneet 6.
Seurakunnasta eronneet 33.
Muuttovoitto 25.
Rippikoulun käyneitä 41.
Avioliittoon vihkimisiä 10.
 

26.3.2024 21.18