Seurakuntavaalien vaalikuva

Seurakuntavaaleissa valitaan seurakunnan luottamushenkilöt seuraavalle nelivuotiskaudelle. Luottamushenkilöt päättävät esimerkiksi:

 • Seurakunnan kirkollisveroprosentista, talousarvioista ja monista muista talousasioista
 • Rakennushankkeista 
 • Avustuksista
 • Monista työntekijävalinnoista ja uusista viroista
 • Seurakunnan toiminnan painotuksista
 • Seurakunnan tilojen käytöstä

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ehdokasasettelua koskeva kuulutus

Joroisten seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 15 jäsentä kirkkovaltuustoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun luottamustoimeen on ehdokas,

 1. joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
 2. joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022
 3. joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
 4. joka ei ole vajaavaltainen
 5. joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,
 6. joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00
mennessä kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna maanantaista keskiviikkoon klo 9 – 12, sekä 15.9.2022 kello 13.00
16.00.

Seurakunnan kirkkoherranviraston osoite on: Joroistentie 3A, 79600 Joroinen.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana kirkkoherranvirastossa ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

Joroisissa 7.6.2022

Joroisten seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Pirkko Hämäläinen
Puheenjohtaja

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta


Joroisten seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille perjantaina 2.9.2022 kello 10–14 ja maanantaina 5.9.2022 kello 15–19 kirkkoherranvirastossa, osoite Joroistentie 3A, 79600 JoroinenÄänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2022 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 7.9.2022 kello 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon, osoite Joroistentie 3A, 79600 Joroinen.

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 3.10.2022 pidettävässä kokouksessaan.

Joroisissa 7.6.2022

Joroisten seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Pirkko Hämäläinen
Puheenjohtaja

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tärkeät päivämäärät

Ehdokasasettelu päättyy 15.9.2022 
Mikäli et ole kirkon jäsen mutta ehdokkuus seurakuntavaaleissa kiinnostaa, liity kirkkoon ajoissa. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka on seurakunnan jäsen viimeistään 15.9.2022 ja täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022. 

Ennakkoäänestys 8.–12.11.2022
Ennakkoon voi äänestää kaikissa ennakkoäänestyspaikoissa. Muista ottaa henkilöllisyystodistus mukaan!

Varsinainen äänestyspäivä 20.11.2022
Vaalipäivänä voit äänestää vain oman seurakuntasi äänestyspaikassa. Äänestysaikaa on klo 11.00–20.00

Seurakuntavaalit järjestetään 20.11.2022

Sinustako seurakuntapäättäjä? info