Uutislistaukseen

10.1.2022 PÄIVITETTY TIEDOTE Joroisten seurakunnan toiminnasta 10.1.-23.1.2022

10.1.2022 12.25

Itä-Suomen Aluehallintoviraston antamat määräykset vaikuttavat Joroisten seurakunnan toimintaan ajalla 10.-23.1.2022.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on edellä mainitulla päätöksellään kieltänyt tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Määräys ei koske yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 50 (viisikymmentä) henkilöä ja joissa kaikille osallistujille on määritelty oma istumapaikka. Määritelty istumapaikka tässä päätöksessä tarkoittaa nimikoitua tai numeroitua istumapaikkaa. Määräys tuli voimaan 31.12.2021 klo 16 ja on voimassa 20.1.2022 saakka ellei päätöstä ole nyt tehtävän arvioinnin perusteella tarvetta muuttaa. (tiedote 5.1.2022)

Joroisten seurakunnan toiminnassa tämä tarkoittaa seuraavaa:
1)    Jumalanpalvelukset toimitetaan sunnuntaisin kirkossa klo 10 siten, että kirkko on jaettu käytävien rajaamiin lohkoihin. Seurakuntalaisia pyydetään asettumaan turvavälein siihen lohkoon, mikä on lähinnä heidän käyttämäänsä ulko-ovea. Seurakuntalaiset voivat osallistua jumalanpalveluksiin myös osoitteessa www.facebook.com/joroistenseurakunta. 
2)    Aikuisten kokoava toiminta alkaa aikaisintaan viikolla 4. Tästä tiedotetaan lähempänä tarkemmin.
3)    Lasten ja varhaisnuorten toiminta jatkuu rajoitetusti. Ryhmiä tiedotetaan erikseen.
4)    Rippikoulujen kokoontumiset toteutetaan suunnitellusti turvallisuusasiat huomioiden. Rippikoululaisia ja heidän vanhempiaan tiedotetaan erikseen rippikoulun järjestelyistä.
5)    Kirkolliset toimitukset toteutetaan varovaisuutta noudattaen ja yhdessä asianosaisten kanssa järjestelyistä sopien.
6)    Kaikessa seurakunnan toiminnassa, välttämättömissä kokouksissa ja kirkollisissa toimituksissa noudatetaan mahdollisimman hyvää terveysturvallisuutta. Osallistua voi vain terveenä ja oireettomana. Ruoka- ja juomatarjoiluja ei järjestetä sisätiloissa.
7)    Seurakunta suosittelee vahvasti kaikille aikuisille maskien käyttöä.
8)    Seurakunnan tiloja annetaan ulkopuolisille toimijoille käyttöön rajoitetusti.

Mahdollisista muutoksista tiedotetaan seurakunnan kotisivuilla ja Facebook-sivuilla sekä Whatsapp-ryhmien kautta.

Joroisten seurakunnan työntekijät ovat kaikkia joroislaisia varten. Työntekijät tavoittaa puhelimitse ja sähköpostitse. Lomakauden aikana tavoitettavuudessa voi olla poikkeuksia. Kirkkoherranvirastossa vastataan puhelimeen ja sähköpostiin ma-ke klo 9-12. Seurakunnan työntekijöiden yhteystiedot löytyvät seurakunnan kotisivuilta www.joroistenseurakunta.fi. Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Muutokset ja epävarmuus kuluttavat. Saamme pyytää voimia Jumalalta, joka on luvannut kulkea kanssamme. Pidetään siis huoli itsestämme ja toinen toisistamme. Yhdessä olemme vahvimmat.
"Kun on turva Jumalassa, turvassa on paremmassa." VK 397

Siunausta tammikuun pakkasten keskellä sinulle! Jumala antakoon meille kaiken keskellä iloa ja voimia.

Anu Ylitolonen
kirkkoherra
Joroisten seurakunta