Uutislistaukseen

Marja-Leena Suhonen ja Eino Repo puheenjohtajiksi vuosille 2023-2024

Joroisten seurakunnan kirkkovaltuusto on järjestäytymiskokouksessaan 10.1.2023 valinnut kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosille 2023-2024 Marja-Leena Suhosen.
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi vuosille 2023-2024 valittiin Eino Repo ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Heidi Aholainen.
 

Kirkkoneuvostoon valittiin kaudelle 2023-2024 seuraavat jäsenet (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa).
Anita Nummi (Heidi Teittinen)
Juha Rytkönen (Lauri Pitkänen)
Olli Tuovinen (Raimo Vaskelainen)
Jari Häyrynen (Juha Hytönen)
Antti Mentula (Kari Otranen)
Hilkka Ullah (Riina Albrecht)
Jarmo Kujanpää (Eino Repo)
sekä vpj Heidi Aholainen (Riitta Haavisto-Intke)
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra Anu Ylitolonen.

Rautalammin rovastikunnan rovastikuntaneuvostoon vuosille 2023-2024 valittiin jäseneksi Marja-Leena Suhonen ja hänelle varajäseneksi Eino Repo.

Vastuuryhmiin vuosille 2023-2024 valittiin seuraavat luottamushenkilöjäsenet
Aikuistyön vastuuryhmä: Sari Järn ja Marja-Leena Suhonen
Diakonian ja lähetyksen vastuuryhmä: Anita Nummi ja Hilkka Ullah
Jumalanpalveluselämän ja musiikkityön vastuuryhmä: Riina Albrecht ja Olli Tuovinen
Kasvatuksen vastuuryhmä: Heidi Aholainen ja Anna-Maija Hintikka

Seurakunnan tilintarkastajaksi vuosille 2023-2026 valittiin Mikkelin tilintarkastus Oy.

Lämpimät onnittelut valituille ja siunausta tehtävien hoitoon!
 

10.1.2023 18.46