Tule meille nuorisotyöhön!

Joroisten seurakunnassa on haettavana

nuorisotyönohjaajan virka 1.3.2022 alkaen.

Virka on päätoiminen ja kokoaikainen. Työtehtäviin kuuluu yhden nuorisotyönohjaajan maalaisseurakunnassa laaja-alainen nuorisotyö kaikenikäisten lasten ja nuorten parissa. Rippikoulutyö on yksi keskeinen osa nuorisotyönohjaajan työtä. Joroisissa yhteistyö kunnan ja eri järjestöjen kanssa on aktiivista ja hakijalta edellytetään hyviä yhteistyötaitoja sekä verkostoitumiskykyä. Lisäksi hakijalta edellytetään laaja-alaista kasvatustyön osaamista, tiimityöskentelytaitoja sekä itsenäistä työotetta. Eduksi katsotaan viestintä- ja sometaidot. Ihmisten parissa viihtyminen edesauttaa työssä viihtymistä. Viran hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.

Virkaan valittavalta vaaditaan kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 137) 2-3 §:n mukainen tutkinto ja opinnot (sosionomi (AMK) tai yhteisöpedagogi (AMK). Kirkkohallituksen tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaiset tutkinnot tai koulutukset huomioidaan siten kuin säädöskokoelman nro:lla 137 julkaistun päätöksen 7 §:n 4 momentissa sanotaan.

Hakijan tulee olla ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisterilain 6 § 2 mom. mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä sovelletaan 6 kk:n koeaikaa.

Tehtävän peruspalkkaus on 2426,19€/kk KirVESTES:n vaativuusryhmän 502 mukaan.

Kirjallinen hakemus, CV sekä videoesittely tulee toimittaa pe 28.1.2022 klo 12 mennessä Joroisten seurakunnan kirkkoherralle osoitteeseen anu.ylitolonen@evl.fi. Haastattelut järjestetään tiistaina 1.2.2022. Lisätietoja tehtävästä antaa kirkkoherra Anu Ylitolonen, 040 836 9571.

Hae meille! Odotamme sinua!